Chính sách giao rừng giúp bảo tồn rừng ngập mặn?

Ngày 14/06/2021

Nghiên cứu mới cho thấy (1) việc giao đất rừng để hộ gia đình quản lý làm tăng độ che phủ của rừng ngập mặn ở Việt Nam, (2) các hộ có hợp đồng quản lý rừng mang lại độ che phủ rừng cao hơn và ít vi phạm hơn so với các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, và (3) chi trả từ chính phủ cho các hộ gia đình để quản lý rừng ngập mặn giúp cải thiện độ che phủ của rừng ngập mặn.

 

Một nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu Trung tâm Môi trường cho Phát triển (EfD-Vietnam) thuộc Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) được công bố trên Land Use Policy đánh giá và phân tích chính sách giao rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ở phân tích cấp xã, tác giả xem xét liệu việc giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình có giúp bảo tồn diện tích rừng ngập mặn của các xã hay không. Ở góc độ hộ gia đình, nghiên cứu đánh giá hiệu suất của hai cơ chế giao rừng đối với độ che phủ rừng ngập mặn cũng như các vi phạm của hộ gia đình đối với mức độ che phủ rừng ngập mặn theo quy định.

Các phân tích của tác giả chỉ ra rằng việc giao đất lâm nghiệp trực tiếp ngay từ nhà nước cho các hộ gia đình sẽ làm tăng độ che phủ của rừng. So với giấy chứng nhận sử dụng đất, việc nhà nước giao đất lâm nghiệp theo hợp đồng cho hộ gia đình dẫn đến mức độ che phủ rừng cao hơn và ít vi phạm quy định về độ che phủ hơn. Điều thú vị là, việc tăng cường quy định về độ che phủ dẫn đến độ che phủ rừng ngập mặn thực tế cao hơn và mức độ vi phạm cao hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy các điều kiện thị trường, chẳng hạn như giá thị trường và sinh kế thay thế, không ảnh hưởng đến độ che phủ của rừng ngập mặn và mức độ vi phạm quy định của hộ gia đình.

Từ các kết quả nghiên cứu đó, nhóm tác giả chỉ ra rằng chính sách chia tách hiện tại nên được thiết kế lại để bảo tồn rừng ngập mặn hiệu quả hơn.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả Trương Đăng Thụy, Võ Quốc TuấnPhạm Khánh Nam.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft