Seminar Rủi ro kiệt quệ tài chính do Covid-19

Ngày 02/10/2020

Nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 làm tăng rủi ro kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp khảo sát từ 1,55 – 2,25 lần. Tác động của nhóm biến số tài chính, biến số thị trường quan trọng của nghiên cứu đều thống nhất với các nghiên cứu trước về đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

 

Topic: Assess the Covid-19 pandemic’s impact on financial distress risk of listed firms in HCMC and Mekong Delta

Time: 11:00 - Tuesday, 06 October 2020
Venue: UEH Campus H, 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan, Ho Chi Minh City

Presenter: Nguyen Thanh Tung (Joint Doctoral Program between Erasmus University of Roterdam & University of Economics Ho Chi Minh City)

Abstract: The study investigates financial distress risk of listed firms operating in manufacturing, trade, services, and transportation in Ho Chi Minh City and Mekong Delta from 2019Q1 to 2020Q2. With inclusion of financial independent variables, market independent variables and macro-economic independent variables into logit regressions, the results find that Covid - 19 increases studied firms’ financial distress risks from 1.55 - 2.55 times compared to non-Covid-19 period. In detailed,  signs of impact of interested financial independent variables, market independent variables are consistent with previous studies on firms financial distress.

In order to prepare a proper arrangement, please register at https://forms.gle/X2SgbrDkK6LDKZzZ7


Chủ đề: Đánh giá rủi ro kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do tác động của dịch Covid-19


Tóm tắt: Nghiên cứu 674 quan sát đối với các doanh nghiệp niêm yết chia làm 04 nhóm ngành nhỏ gồm dịch vụ, thương mại, vận tải, và sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long từ quý I/2019 đến quý II/2020. Dùng phương pháp hồi quy nhị phân với các nhóm biến độc lập gồm: biến số tài chính, biến số thị trường và biến số vĩ mô, nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 làm tăng rủi ro kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp khảo sát từ 1,55 – 2,25 lần. Tác động của nhóm biến số tài chính, biến số thị trường quan trọng của nghiên cứu đều thống nhất với các nghiên cứu trước về đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft