Seminar Co giãn về giá trong nhu cầu tiêu thụ điện sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 25/09/2020

Kết quả cho thấy vốn là nguồn bổ sung cho điện, trong khi lao động là nguồn thay thế cho điện, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào về việc thay thế năng lượng khác (xăng và dầu) cho điện.

Title: Price elasticity of industrial electricity demand in the Mekong River Delta.

Time: 11:00 - Tuesday, 29 September 2020

Venue: UEH Campus H, 1A Hoang Dieu street, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city

Presenter: Thu Vu (Joint Doctoral Program between Erasmus University of Roterdam & University of Economics Ho Chi Minh City)

Abstract: This research uses micro data to estimate the elasticity of industrial electricity demand to price in the Mekong River Delta, Vietnam. We use econometric models based on the Cobb-Douglass cost function. The results show that industrial electricity is not elasticity to price, except for agriculture and manufacturing. The price elasticity of demand for electricity across all firms is approximately -0.58, which implies that a 1% increase in electricity prices will lead to a 0.58% decrease in electricity demand across firms. The result shows that capital is a complement for electricity, while labor is a substitution for electricity. We do not find any evidence of the substitution of other energy (gas and oil) for electricity because the absolute value of cross-price coefficients is small.

About the presenter: Thu received her Master of Public Affairs (major in policy analysis) at Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs - Indiana University. She is currently a PhD student in the Joint Doctoral Program between University of Economics Ho Chi Minh City and Eramus Mundus Rotterdam, Netherlands.

In order to prepare a proper arrangement, please register at https://forms.gle/1Cc2JgmPJE8JksyAA


Tên nghiên cứu: Co giãn về giá trong nhu cầu tiêu thụ điện sản xuất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu vi mô để ước tính độ co giãn của nhu cầu điện công nghiệp theo giá ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Chúng tôi sử dụng các mô hình kinh tế lượng dựa trên hàm chi phí Cobb-Douglass. Kết quả cho thấy điện công nghiệp không co giãn theo giá, ngoại trừ ngành nông nghiệp và sản xuất. Độ co giãn theo giá của nhu cầu điện đối với tất cả các công ty là xấp xỉ -0,58, điều này có nghĩa là giá điện tăng 1% sẽ dẫn đến nhu cầu điện giữa các công ty giảm 0,58%. Kết quả cũng cho thấy vốn là nguồn bổ sung cho điện, trong khi lao động là nguồn thay thế cho điện. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về việc thay thế năng lượng khác (xăng và dầu) cho điện do giá trị tuyệt đối của hệ số giá chéo nhỏ và không có ý nghĩa thống kê.

Người trình bày: Vũ Thị Thư Thư

Thư nhận bằng Thạc sĩ Chính sách công (Master of Public Affairs - chuyên ngành phân tích chính sách) tại trường Paul H. O’Neill School of Public and Environmental Affairs – Indiana University. Cô hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chương trình tiến sĩ liên kết JDP giữa trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh và trường Eramus Mundus Rotterdam, Hà Lan.

Bài viết liên quan

The Environment for Development (EfD) Initiative is a capacity building program in environmental economics focusing on research, policy interaction, and academic programs.

028.3844.8249 0834.337732 admin@EfD.vn 028.3847.7948

1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Copyright (c) 2018 Environment for Devlopment in Vietnam

Designed by Sweetsoft